Sogneindsamling - Hjælp med at gøre verden klimaklar.

Søndag den 10. marts 2019 deltog Ferslev-Dall-Volsted Sogne som de forrige år i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. 

Folkekirkens Nødhjælp kastede her næstekærligheden på klimaet. 

Sæt kryds i kalenderen den 8. marts 2020 
Vi håber at se dig til en hyggelig indsamlingsdag, hvor vi starter med rundstykker og kaffe inden vi går ud på ruterne. 
Efter indsamlingen er der varm suppe og brød i konfirmandstuen.

Sådan melder du dig som indsamler:
Meld dig som indsamler hos sognepræst Tine Zinck Damgaard på tzd@km.dk eller på 98 38 12 61, 
eller tilmeld dig som indsamler på: blivindsamler.dk

Det nytter!
Ved sogneindsamlingen i 2017 nåede vi et indsamlingsresultat på 15.954 kroner - på landsplan 14 mio. kr.
Ved sogneindsamlingen i 2018 samlede vi 14.171,50 kroner - 11 mio.kr. i hele landet.
I 2019 indsamlede vores 3 sogne 17.081,50 kroner - landsresultatet blev 10,5 mio. kr.