Kontakt

Hvor henvender jeg mig?

Fødsel
Anmeldelse af fødsel sker automatisk via jordemoderen, men hvis barnets forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal der indgives en Omsorgs- og Ansvarserklæring inden for 14 dage efter barnets fødsel. Dette gøres på borger.dk

Dåb
Tidspunktet for dåben kan aftales telefonisk. Samtidig fastsættes et tidspunkt til en samtale med sognepræsten, gerne hos forældrene, om barnets navn, dåbshandlingens forløb, faddere og evt. andre spørgsmål.

Vielse
Også tidspunktet for bryllup i kirken aftales telefonisk. Parret fremskaffer ved henvendelse til bopælskommunen en såkalds prøvelsesattest, som afleveres sammen med dåbsattesterne i forbindelse med samtalen om vielsen. Evt. pyntning af kirke aftales med kirketjener.

Begravelse
- præst og bedmand

Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet. Kontakt evt. først en bedemand der søger for udfærdigelse af de nødvendige papirer samt træffer aftale med præsten om, hvornår begravelsen eller bisættelsen kan finde sted. Præsten kommer naturligvis gerne ud i hjemmet til en samtale.

Gravsted, evt. ændring af mindesten
og pyntning af kirken. Aftaler herom træffes med kirkens graver.

Ledige stillinger